Konkurrencebetingelser

Konkurrencer opslået på Fit.nu’s Facebook-side, er hverken sponsoreret, støttet, administreret af – eller associeret med Facebook. Ved afgivelse af tilladelser og informationer, gives disse til Fit.nu Aps, og ikke til Facebook”.

 


Deltagelse:

Alle personer over 18 år – og bosat i Danmark kan deltage i Fit.nu’s konkurrencer. Man deltager ved at følge de oplyste retningslinjer for den enkelte konkurrence under selve konkurrenceopslaget på Facebook.

Medarbejdere hos Fit.nu og medlemmer af deres husstand kan ikke deltage i Fit.nu’s konkurrencer.

 


Gevinster

Vindere findes – og offentliggøres (med fornavn + efternavn) sammen med deres evt. kommentar, foto eller video (afhængigt af den enkelte konkurrence) umiddelbart efter den i konkurrencen nævnte deadline. Dette kan ske på Facebook, www.fit.nu, Instagram samt i et Fit.nu Nyhedsbrev.

Vindere bliver også kontaktet direkte (via Facebook, mail eller telefon) – og får en evt. fysisk gevinst tilsendt. Formalia ang. overdragelse af gevinsten bliver aftalt med vinderen. Med henblik på forsendelse af gevinsten, er Fit.nu ikke ansvarlig for rigtigheden af adresseoplysningerne givet af vinder.

Konkurrencen er gratis, og der kan hverken gøres finansielle eller andre former for krav overfor arrangøren. Gevinsten kan ikke udbetales kontant eller erstattes med en skønnet gevinsterstatning. Gevinster kan ikke byttes eller overdrages til 3. person.

 


Øvrigt

Fit.nu forbeholder sig desuden ret til, uden varsel og uden særskilt annoncering, at ændre disse deltagebetingelser, såfremt dette af juridiske og konkrete grunde bliver nødvendigt.

Alle klager, der refererer til gennemførelsen af en konkurrence, skal sendes til Fit.nu Aps via mailadressen konkurrence@fit.nu inden for 14 dage. Klager, der er modtaget pr. telefon eller for sent, godtages ikke.

 

Links:
Facebook II Instagram II Youtube