Ophavsret

Alt på den besøgte hjemmeside er beskyttet af lov om ophavsret og administreres af Fit Nu ApS.

Indholdet på den besøgte hjemmeside er ejet af en eller flere af følgende juridiske ejere. For overblikket skyld benævnes alle ovennævnte juridiske ejere under den samlede betegnelse Fit Nu / eller Fit.nu.

 
Kopiering m.v.

Artikler, fotografier, videoer, grafik og anden offentliggørelse på www.fit.nu, er tilhørende Fit Nu ApS og stilles til rådighed for visning/læsning for Fit Nu’s betalende medlemmer, og må kun benyttes til privat brug dvs. fremvisning i privat hjem uden vederlag – og må ligesom den til Fit.nu tilhørende DVD ikke kopieres, bruges til offentlig fremvisning, udlejning eller udlån.

Overtrædelse af ovennævnte kan medføre straf og erstatningspligt i henhold til loven om ophavrets.

Det er tilladt at tage kopier på papir (udprint) til privat brug. Denne adgang gælder alene private personer. En virksomhed må således ikke printe en artikel m.v., herunder heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere.

Det er endvidere tilladt at tage digitale kopier til egen personlig brug eller til personligt brug for husstanden altså typisk din ægtefælle og børn, jf. ophavsretslovens § 12.

Du må dog ikke, uden skriftligt samtykke fra Fit Nu ApS, kopiere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af den besøgte hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd eller video til kommercielle eller offentlige formål.

 
Links

Fit Nu ønsker at gøre det let for brugere og bloggere at tilgå, debattere og linke til indholdet på hjemmesiden.

Enkeltstående brug af dybe links eller privat brug af RSS feeds er derfor velkomment, men gentagen og systematisk brug af dybe links og/eller RSS til kommercielle formål må kun ske efter forudgående skriftlig aftale.

Du må altså gerne linke til forsiden af den besøgte hjemmeside eller til en specifik artikel, som du omtaler på eksempelvis din egen hjemmeside/blog eller i en e-mail med tydelig kildeangivelse.

Omtaler du en artikel på den besøgte hjemmeside på din hjemmeside/blog eller i en e-mail, ser vi det som god citatskik, at du samtidig linker til den oprindelige artikel.

Det er ikke tilladt at etablere links til den besøgte hjemmeside på en sådan måde, at den besøgte hjemmeside fremtræder i det fremmede websites frame. Man må altså ikke linke på en sådan måde, så den besøgte hjemmeside kommer til at se ud som om den er del af en anden hjemmeside, medmindre du på forhånd har en skriftlig aftale om dette med Fit Nu.

Overtrædelser medfører krav om erstatning, vederlag og godtgørelse.

Fit Nu er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af websites, som den besøgte hjemmeside tilhørende Fit Nu linker eller henviser til. Dette gør sig også gældende for annoncer.

 
Vilkår for brug af hjemmesiden

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger hjemmesiden. Ved at bruge den besøgte hjemmeside, administreret/ejet af en eller flere af ovenfor nævnte juridiske ejere, accepterer du betingelserne. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi dig om ikke at bruge hjemmesiden.

Fit Nu kan til enhver tid revidere disse betingelser ved at opdatere denne tekst. Sådanne ændringer vil være bindende for dig som bruger. Du bør derfor regelmæssigt besøge denne hjemmeside for at gennemgå de gældende betingelser, som du er bundet af.

 
Vilkår og Betingelser

Særlige regler for brugerbaserede sites
Herunder kan du læse om, hvilke regler der gælder for indlæg som du og andre brugere selv lægger på hjemmesider, der udbydes af Fit Nu. Du er ansvarlig for, at dine indlæg er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder at dine indlæg ikke krænker tredjemands rettigheder, eksempelvis ophavsret til tekst og billeder.

 
Oprettelse

Alle privatpersoner kan, som betalende Fit.nu-medlem, oprette sig som bruger af den besøgte hjemmeside. Som bruger accepterer du at have ansvaret for alle handlinger på sitet, som foretages i dit brugernavn. Som udbyder forbeholder vi os ret til at stoppe din brugeradgang på ethvert tidspunkt og med enhver begrundelse.

 
Brugergenereret indhold

Brugerne er ansvarlige for alle nyheder, kommentarer, billeder eller andet indhold, de uploader på den besøgte hjemmeside. Ved at levere indhold forpligter du dig til at holde udbyderen skadesløs.

 
Ingen censur eller redigering

Den store mængde indhold, der offentliggøres, gør det umuligt for os som udbyder at overvåge alle aktiviteter. Vi kan ikke kontrollere og er ikke ansvarlige for indhold, som brugerne leverer, og for at du som bruger kan blive udsat for indhold, som du finder anstødeligt, fejlagtigt eller på anden måde kritisabelt. Du anerkender, at vi som udbyder ikke forhåndsgodkender brugernes indhold, men at vi har retten til uden nærmere begrundelse at fjerne enhver form for indhold, som offentliggøres via den besøgte hjemmeside, hvis det er i modstrid med ånden i eller ordlyden af de her nævnte betingelser.

 
Overdragelse af rettigheder

Ved at uploade indhold til den besøgte hjemmeside indestår du for:

at du har alle nødvendige rettigheder til det materiale, du leverer, og retten til at bruge det som beskrevet i disse betingelser,
at alle informationer, du leverer, er sande, nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende og ikke overtræder de her beskrevne betingelser
at offentliggørelsen af indholdet ikke vil være til skade for nogen person eller gruppe.
For alle informationer og alt materiale, du leverer til den besøgte hjemmeside gælder, at du leverer det vederlagsfrit og til fri brug for Fit Nu. Som udbyder kan vi samt vores samarbejdspartnere uden at spørge om din tilladelse henvise til og omtale dit indhold i vores andre medier, på tværs af vores titler og i andre formater. Ønsker vi, at bringe selve dit indhold/materiale på andre medier, sites og tjenester må vi desuden også dette uden din samtykke.

Fit Nu har ret til at bruge alt, hvad du overfører eller fremsender til ethvert formål. Fit Nu må desuden anvende alle ideer, koncepter, teknikker og know-how indeholdt i det, du har sendt til hjemmesiden til ethvert formål. Dette kan blandt andet betyde udvikling, produktion og markedsføring af produkter under anvendelse af sådan information.

Enhver form for kommunikation eller materiale, som du sender til hjemmesiden via e-mail eller på anden måde – dette kan fx være data, kommentarer, spørgsmål, forslag eller lignende – vil ikke blive behandlet som fortroligt eller ophavsretligt beskyttet.

 

Regler for indholdet:

Du accepterer, at du aldrig må uploade, e-maile eller på anden måde levere indhold:

som er ulovligt, skadeligt, truende, chikanerende, nedsættende, ærekrænkende, injurierende, pornografisk, eller som krænker en andens privatliv eller på nogen måde skader mindreårige
som krænker, fornedrer, intimiderer eller er hadefuldt over for individer eller grupper af individer på baggrund af deres religion, køn, seksuelle orientering, race, etnicitet, alder eller handicap,
som foregiver at være fra en anden person eller gruppe end dig selv, eller som på et falsk grundlag angiver eller antyder din relation til en anden person eller gruppe, som indeholder personlige eller identificerende oplysninger om en anden person uden dennes udtrykkelige tilladelse,
som er usandt, vildledende, bedragerisk, misinformerende eller er et forsøg på under falske forudsætninger at lokke læsere ind på andre hjemmesider, som krænker et patent, varemærke, forretningshemmelighed, copyright eller anden rettighed, eller som du ikke har lovgivningsmæssig eller kontraktlig ret til at offentliggøre.
som udgør eller indeholder annoncer eller anden form for markedsføring, herunder links til andre web-tjenester med henblik på at henvise brugere hertil, junk mail, spam, kædebreve, pyramidespil eller uopfordrede reklamer som udgør eller indeholder nogen form for annoncering eller kundehvervning, hvis indholdet offentliggøres på den besøgte hjemmeside, som ikke er beregnet til netop det formål, eller hvis indholdet er e-mails til brugere af den besøgte hjemmeside, som har frabedt sig at blive kontaktet om andre tjenester, produkter eller kommercielle interesser
som indeholder links til kommercielle tjenester eller hjemmesider, hvor det ikke udtrykkeligt er tilladt
som annoncerer for enhver ulovlig tjeneste eller for ethvert produkt, som det ved lov er forbudt at sælge
som indeholder virus eller anden computer-kode, filer eller programmer, som har til formål at afbryde, ødelægge eller begrænse brugen af computer-software, hardware eller telekommunikationsudsty som med en overdreven mængde af meddelelser forstyrrer den normale strøm af kommunikation på den besøgte hjemmeside eller på anden måde hæmmer andre brugeres mulighed for at anvende denne web-tjeneste, eller som udnytter vildledende e-mailadresser, fordrejede overskrifter eller andre lignende manipulationer til at skjule den virkelige oprindelse af dette indhold

 

Desuden forpligter du dig til IKKE at:

kontakte nogen, som har bedt om ikke at blive kontaktet forfølge eller på anden måde genere andre
indsamle personlige oplysninger om andre med henblik på kommercielle eller ulovlige formål bruge automatiske metoder, inclusive scripts, spiders, robotter, crawlere, værktøjer til data mining eller lignende til at downloade data fra eller uploade data til den besøgte hjemmeside uploade irrelevant indhold, gentage upload af det samme eller lignende indhold eller på anden måde belaste vores infrastruktur med urimelige eller uforholdsmæssigt store datamængder
forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores system eller netværk, eller deltage i enhver aktivitet, som søger at forstyrre, forringe eller belaste vores tjenester
Vi gør opmærksom på, at det følger af ophavsretsloven, at det kun er tilladt at citere en offentliggjort tekst el.lign., hvis dette sker ”i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet”. Du må derfor bl.a. ikke kopiere andres materiale ind i dit indlæg.

 

Ophavsretlig beskyttelse

Du bør antage, at alt, hvad du ser eller læser på den besøgte hjemmeside, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet. Indholdet på hjemmesiden må bruges i henhold til disse betingelser.
Fit Nu er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af websites, som den besøgte hjemmeside linker eller henviser til. Dette gør sig også gældende for annoncer.

Billederne og tekst tilhører enten Fit Nu eller bruges med forudgående tilladelse. Du må ikke bruge disse billeder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår. Enhver uberettiget brug af billeder og tekst kan krænke ophavsretslovgivning.

 

Ingen garanti for indholdet

Fit Nu garanterer ikke for, at indholdet på hjemmesiden er korrekt. Fit Nu påtager sig intet erstatningsansvar for fejl og udeladelser i indholdet på den besøgte hjemmeside.

 

Brug af siden er for egen risiko

Brugen af den besøgte hjemmeside sker på egen risiko. Hverken Fit Nu eller andre, som er involveret i at designe, fremstille eller publicere hjemmesiden, er ansvarlige for direkte, indirekte, hændelige og/eller følgeskader, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden. Fit.nu kan således ikke blive erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte skader, som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden.

Fit Nu er heller ikke ansvarlig for, og påtager sig ikke erstatningspligt for, skader eller virus, der inficerer dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til eller brug af hjemmesiden.
Det samme gælder for din eventuelle downloading af tekst, billeder, materiale, data, video eller lyde fra hjemmesiden.

 

Eneret til logoer og varemærker

Alle varemærker og logoer, der vises på hjemmesiden tilhører eller administreres af Fit Nu. Intet indhold på hjemmesiden kan fortolkes som nogen form for licens eller ret.

 

Tredjemands hjemmeside

Fit Nu er ikke ansvarlig for indholdet af linkede hjemmesider eller andre hjemmesider, der er linket til fra den besøgte hjemmeside. Hvis du ønsker at besøge hjemmesider, der er linket til fra den besøgte hjemmeside sker dette på dit eget ansvar. Dette gør sig også gældende for annoncer.

Fit Nu fralægger sig enhver udtrykkelig eller underforstået garanti for så vidt angår korrektheden, lovligheden, pålideligheden eller gyldigheden af ethvert indhold af andre hjemmesider. Fit Nu fralægger sig desuden ethvert ansvar for tab, skade, krav, erstatningsansvar af enhver art som resultat af tredjemands hjemmesider eller indholdet deraf, som er direkte eller indirekte tilgængelig via besøgte hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

Fit Nu ApS